چگونه ته فر را تمیز نگه داریم؟ هر بار که از فر استفاده می کنید، ممکن است این فرآیند با یک کار ناخوشایند پایان یابد.  تمیز کردن فر روغن،ریخته شده و خرده‌های ریز به راحتی به ته فر می‌رسند.

ادامه مطلب